Soukromá střední škola gastronomie

Již více než 30 let

Závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška ve školním roce 2023/2024 se skládá v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem z  :

  • písemné zkoušky
  • praktické zkoušky z odborného výcviku
  • ústní zkoušky

Závěrečná zkouška se koná před zkušební komisí. Předsedu zkušební komise jmenuje Magistrát hl. města Prahy. Ostatní členy zkušební komise jmenuje ředitel školy.

Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí. V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.

Závěrečnou zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.
Termíny pro školní rok 2023/2024:

  • písemná zkouška – 3.6.2024
  • praktická zkouška z odborného výcviku – 4. 6. – 7. 6. 2024
  • ústní zkouška – 17. 6. 2024

Zadejte co hledáte