Soukromá střední škola gastronomie

Již více než 30 let

Přestup z jiné školy

V  průběhu středního vzdělávání může žák, podle školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb. § 66, odst. 4 v platném znění), požádat o přestup do jiné střední školy. 

Jak v takovém případě postupovat při přestupu na naši školu ?

  • zkontaktujte se s námi – v případě volné kapacity vámi zvoleného oboru si zástupce ředitele s vámi sjedná osobní schůzku
  • o přestup žádá zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka
  • k osobnímu jednání si vezměte s sebou doklady o vašem předchozím vzdělání ( případně poslední vysvědčení )
  • má-li dojít při přestupu ke změně oboru vzdělání, může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah a termín
  • o přestupu žáka do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy do které se žák hlásí
  • žák přestává být žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí na jinou školu
  • o přijetí žáka informuje ředitel školy bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestoupil
  • rozhodnutí o povolení přestupu na naši školu zašleme na vaši předchozí školu a vyžádáme si kopii vaší dokumentace ze školní matriky

Zadejte co hledáte