Soukromá střední škola gastronomie

Již více než 30 let

Podnikání – dálkové nástavbové studium

Kód a název oboru : 64 – 41 – L/ 51    Podnikání

Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Forma studia : dálková

Nástavbové maturitní studium oboru Podnikání ( 64-41-L/(51) je určeno pro absolventy všech tříletých učebních oborů.

Délka studia : 2 roky

Podmínky přijetí : odevzdání řádně vyplněné přihlášky ( lze ji stáhnout v sekci přihlášky )
                               výuční list v jakémkoli tříletém učebním oboru
Přijímací řízení pro daný školní rok se koná na základě a v souladu s nařízením MŠMT ČR v platném znění

Výuka se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu.


Obsah vzdělávání :

  • v oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů je hlavní důraz kladen na  kvalitní přípravu k maturitní zkoušce, odborné předměty jsou zaměřeny na ekonomické vzdělávání
  • v oboru Podnikání je vyučován pouze jeden cizí jazyk 


Organizace studia :
konzultace dálkového studia (obory Gastronomie i Podnikání) se konají každý týden vždy ve čtvrtek v době od 11,50 hod. do 18,00 hod.

Školné :  18 000,- Kč  ročně

Zadejte co hledáte