Soukromá střední škola gastronomie

Již více než 30 let

Přijímací řízení

Přijímací řízení – denní studium

obory otevírané pro školní rok 2023/2024

65-41-L/01 – Gastronomie ( čtyřletý obor s maturitou )
65-51-H/01 – Kuchař – číšník ( tříletý obor – výuční list )
– číšník – barman, servírka- barmanka
kuchař – kuchařka
číšník – servírka

Nástavbové maturitní studium – denní i dálková forma studia

64 – 41 – L / 51 Podnikání

Dálkové nástavbové maturitní studium v uvedených oborech – dvouleté !

Pro zájemce a jejich rodiče pořádáme každoročně dny otevřených dveří, případně lze školu individuálně kdykoli navštívit po předchozí telefonické domluvě

Podmínky pro přijetí :

Zájemci podávají přihlášky na předepsaných tiskopisech SEVT.  Termín pro odevzdání přihlášek je 1.3.2023
 ( 1. kolo přijímacího řízení).

Výsledky 1.kola přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Zápisový lístek se odevzdává škole do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. .

Zápisový lístek vydává uchazečům ze základních škol jejich základní škola.

Uchazečům, kteří nejsou žáky ZŠ vydává Zápisový lístek krajský úřad dle místa trvalého bydliště ( v Praze je to Magistrát hl.m. Prahy – Jungmannova 29, Praha 1, č. dveří 638)

Sdělení ředitelky školy – přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Dle vyhlášky č.561/2004 Sb. (školský zákon) §60 a vyhlášky MŠMT ČR č.671/2004 Sb. §3 odst.2 o organizaci přijímacího řízení ke vzdělání ve středních školách stanovuji následující :

Kód oboruNázev oboruForma studiaNejvyšší počty přijímaných žáků
65 51H/01Kuchař – číšníkdenní
33
65 41 L/01Gastronomie čtyřleté denní23
65 41 L/51Gastronomie (nást.studium)denní0
65 41 L/51Gastronomie (nást.studium)dálková0
6441L/51Podnikání  (nást.studium)denní / dálková33 / 33

Zadejte co hledáte