Soukromá střední škola gastronomie

Již více než 30 let

Gastronomie – dálkové nástavbové studium

Kód a název oboru : 65-41-L/51    Gastronomie

Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Forma studia : dálková

Délka studia :  2 roky 

Podmínky přijetí : odevzdání řádně vyplněné přihlášky ( lze ji stáhnout v sekci přihlášky )
                              výuční list v tříletém učebním oboru kuchař/kuchařka,číšník/servírka nebo kuchař-číšník
Přijímací řízení pro daný školní rok se koná na základě a v souladu s nařízením MŠMT ČR v platném znění

Nástavbové maturitní studium
 oboru Gastronomie ( 65- 41- L/ 51)  je určeno pro absolventy učebních oborů kuchař/kuchařka, číšník/servírka a oboru kuchař-číšník. Studium prohlubuje a rozšiřuje dosavadní odborné i všeobecné poznatky na požadovanou úroveň úplného středního odborného vzdělání

Výuka se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu


Obsah vzdělávání tvoří :

  • všeobecně vzdělávací předměty – český jazykcizí jazyky , matematika, základy přírodních věd
  • odborné předměty – hotelový provoz, management a marketing, ekonomika, účetnictví, cestovní ruch, informační a komunikační technologie, právní nauka , speciální technologie


Organizace studia :

  • konzultace dálkového studia se konají každý týden vždy ve čtvrtek v době od 11,50 – 18,00 hod.

Absolventi se mohou uplatnit ve středním a vyšším managementu, získají odbornou kvalifikaci pro provozování restaurace či jiného gastronomického zařízení.

Školné :   18 000,- Kč ročně

Zadejte co hledáte