Vyhledávání

Přihlášení


Certifikát
Důvěryhodná firma

Důvěryhodná firma 2015

Důvěryhodná firma 2016

V březnu 2016 získala naše firma CERTIFIKÁT PROVĚŘENÁ SPOLEČNOST, je přiznán firmám, které se mohou pochlubit tím, že nemají negativní ohlasy od svých klientů a obchodních partnerů. Proces certifikace je založen na moderní metodě, která umožňuje definovat tzv. ukazatel názorů pomocí inovativních informačních technologií. Certifikát vystavilo centrum výzkumu názorů klientů s.r.o.

Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška pro rok 2020/2021

Termíny pro podání přihlášky:

Žák podává přihlášku  k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do :
-   1. prosince 2020 pro jarní zkušební období
-   25. června 2021
pro podzimní zkušební období


Maturitní zkouška  ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí :
Společná ( státní ) část

 • 2 povinné zkoušky : český jazyk a literatura  + cizí jazyk nebo český jazyk a literatura + matematika
 • nepovinné zkoušky : žák má možnost volit až 2 zkoušky

Zkoušky společné části se od školního roku 2020/2021 konají pouze formou didaktického testu a jsou hodnoceny slovně "uspěl/a" nebo "neuspěl/a" s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.
Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části ( nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva, případně byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku , a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. 
Didakticvké testy se budou konat v období od pondělí 3. května 2021 do pátku 7. května 2021.
Časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT nejpozději do 15. ledna 2021.

Profilová ( školní ) část maturitní zkoušky
Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a z dalších 3 povinných zkoušek.
Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

Informace pro žáky, kteří budou konat opravnou zkoušku:
Pokud žák ve školním roce 2019/2020 nekonal písemnou práci z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka ve společné části na základě ustanovení zákona č. 135/2020 Sb. a současně danou zkoušku jako celek nevykonal úspěšně ( tzn. neuspěl u didaktického testu nebo ústní zkoušky případně se z jejich konání omluvil), bude k této písemné práci automaticky přihlášen v jarním zkušebním období 2021 v rámci profilové části ( zkouška není žákům prominuta).

Zkoušky z ostatních předmětů profilové části se konají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
Maturitní okruhy pro školní rok 2020- 2021 budou zveřejněny ve studijní zóně

Čtyřletý obor Gastronomie ( 3 povinné zkoušky )

 • Praktická zkouška z odborného výcviku - praktická zkouška
 • Ekonomika a účetnictví - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 • Souborná zkouška z odborných předmětů - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Nástavbové maturitní studium - Gastronomie ( 3 povinné zkoušky )

 • Souborná zkouška z odborných předmětů - obhajoba maturitní práce před zkušební komisí
 • Ekonomika a účetnictví - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 • Hotelový provoz - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí


Nástavbové maturitní studium - Podnikání ( 3 povinné zkoušky )

 • Souborná zkouška z odborných předmětů  v oboru podnikání - obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí
 • Ekonomický blok ( ekonomika, účetnictví) - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 • Odborný blok  ( právní nauka, daňová soustava, management a marketing ) - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 

 

Gastro Plus  Gastro Tv

Sdružení soukromých středních škol Čech, Moravy a Slezska   Sdružení soukromých středních škol Čech, Moravy a Slezska   Česká barmanská asociace  Asociace kuchařů a cukrářů České Republiky  Asociace číšníků České Republiky