Soukromá střední škola gastronomie

Již více než 30 let

Podnikání – denní nástavbové studium

Kód a název oboru : 64 – 41- L/ 51     Podnikání

Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka studia : 2 roky

Podmínky přijetí : odevzdání řádně vyplněné přihlášky ( lze ji stáhnout v sekci přihlášky )
                               výuční list v jakémkoli tříletém učebním oboru
Přijímací řízení pro daný školní rok se koná na základě a v souladu s nařízením MŠMT ČR v platném znění


Nástavbové maturitní studium Podnikání je určeno pro absolventy všech tříletých učebních oborů.

Výuka se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu

V rámci teoretické výuky je hlavní důraz kladen na výuku odborných předmětů, výuku cizích jazyků a informační a komunikační technologie

  • vyučované cizí jazyky jsou anglický a německý
  • výuka cizích jazyků se uskutečňuje v malých skupinách, což má příznivý vliv na úspěšnost žáků u maturitních zkoušek
  • dosahujeme velmi dobrých výsledků u dyslektiků a dysgrafiků
  • individuální přístup k žákům je samozřejmostí
  • žáci mohou využít motivační prospěchový program ke snížení školného


Obsah vzdělávání :

  • v oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů je hlavní důraz kladen na kvalitní přípravu k maturitní zkoušce, odborné předměty jsou zaměřeny na ekonomické vzdělávání
  • v oboru Podnikání je vyučován pouze jeden cizí jazyk

Školné : 14 600,- Kč ročně, studenti mají možnost studovat i za velmi výrazně snížené školné při využití motivačního prospěchového programu

Zadejte co hledáte