Soukromá střední škola gastronomie

Již více než 30 let

Gastronomie – denní nástavbové studium

Kód a název oboru :  65 – 41- L / 51  Gastronomie  

Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Forma a délka studia : denní,  2 roky

Podmínky přijetí : odevzdání řádně vyplněné přihlášky ( lze ji stáhnout v sekci přihlášky )
                              výuční list v tříletém učebním oboru kuchař/kuchařka,číšník/servírka nebo kuchař-číšník
Přijímací řízení pro daný školní rok se koná na základě a v souladu s nařízením MŠMT ČR v platném znění

Nástavbové maturitní studium obor  Gastronomie je určeno  pro absolventy učebních oborů kuchař / kuchařka, číšník/servírka a oboru kuchař- číšník. Studium prohlubuje a rozšiřuje dosavadní odborné i všeobecné poznatky na požadovanou úroveň úplného středního odborného vzdělání.

Výuka se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu.

V rámci teoretické výuky je hlavní důraz kladen na výuku odborných předmětů ,výuku cizích jazyků, informační a komunikační technologie

  • vyučované cizí jazyky jsou anglický a německý
  • výuka cizích jazyků se uskutečňuje v malých skupinách, což se velice pozitivně projevuje v úspěšnosti žáků u maturitních zkoušek
  • velmi dobrých výsledků dosahujeme v práci s dyslektiky a dysgrafiky
  • individuální přístup ke studentům je samozřejmostí
  • žáci mohou využít motivační prospěchový program ke snížení školného. Tento program již mnozí žáci úspěšně využili.


Obsah vzdělávání tvoří :

  • všeobecně vzdělávací předměty : český jazyk, cizí jazyky,  matematika, základy společenských věd, tělesná výchova, dějepis, základy přírodních věd
  • odborné předměty – management a marketing, ekonomika, účetnictví, cestovní ruch, informační a komunikační technologie, hotelový provoz , právní nauka, speciální technologie

Úspěšným ukončení studia dosáhne student úplného středního odborného vzdělání a získá vysvědčení o maturitní zkoušce.

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách a VOŠ. 

Školné : 17 520,- Kč ročně ( možnost hradit jednorázově nebo pololetně ), lze studovat i za velmi výrazně snížené školné při využití motivačního prospěchového programu

Zadejte co hledáte