Soukromá střední škola gastronomie

Již více než 30 let

18.11.2022 – vyhlášení volného dne pro žáky

Vloženo dne 11.11.2022

Tamara Kobyláková

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, pro všechny žáky (v teoretické i praktické výuce) volný den ze závažných organizačních a technických důvodů v termínu-  pátek 18. 11. 2022

Zadejte co hledáte