Vyhledávání

Přihlášení


Certifikát
Důvěryhodná firma

Důvěryhodná firma 2015

Důvěryhodná firma 2016

V březnu 2016 získala naše firma CERTIFIKÁT PROVĚŘENÁ SPOLEČNOST, je přiznán firmám, které se mohou pochlubit tím, že nemají negativní ohlasy od svých klientů a obchodních partnerů. Proces certifikace je založen na moderní metodě, která umožňuje definovat tzv. ukazatel názorů pomocí inovativních informačních technologií. Certifikát vystavilo centrum výzkumu názorů klientů s.r.o.

Výsledky přijímacího řízení

Termín pro přijetí přihlášek do 1. kola - 1. březen resp. 2. březen 2020.
Přijímací zkoušky do maturitních oborů se konají dle platné legislativy dne 14.4. a 15.4. 2020.
Výsledky budou zveřejněny.

 

Výsledky  přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - 1. kolo
Obor :
přijatí uchazečl - registrační číslo

 

    Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy,  který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas  odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
    Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole dle platné právní úpravy zanikají posledním dnem této lhůty  právní účinky rozhodnutí o přijetí  ke vzdělávání tohoto  uchazeče.Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případech, které uvádí platná právní úprava.
    Zápisový lístek nepředkládá uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání ( novela §60a odst. 1 školského zákona) a uchazeči, kteří se hlásí do všech forem vzdělávání oborů nástavbového vzdělávání ( § 83  až 85 školského zákona).

 

Gastro Plus  Gastro Tv

Sdružení soukromých středních škol Čech, Moravy a Slezska   Sdružení soukromých středních škol Čech, Moravy a Slezska   Česká barmanská asociace  Asociace kuchařů a cukrářů České Republiky  Asociace číšníků České Republiky