Vyhledávání

Přihlášení


Certifikát
Důvěryhodná firma

Důvěryhodná firma 2015

Důvěryhodná firma 2016

V březnu 2016 získala naše firma CERTIFIKÁT PROVĚŘENÁ SPOLEČNOST, je přiznán firmám, které se mohou pochlubit tím, že nemají negativní ohlasy od svých klientů a obchodních partnerů. Proces certifikace je založen na moderní metodě, která umožňuje definovat tzv. ukazatel názorů pomocí inovativních informačních technologií. Certifikát vystavilo centrum výzkumu názorů klientů s.r.o.

Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška pro rok 2017/2018
Společná ( státní ) část

 • 2 povinné zkoušky : český jazyk + cizí jazyk nebo český jazyk + matematika
 • nepovinné zkoušky : žák má možnost volit až 2 zkoušky

Povinné i nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky konají žáci pouze v jedné úrovni obtížnosti

Český jazyk a literatura
maturitní zkouška z českého jazyka a literatury má charakter komplexní zkoušky, která se skládá ze tří dílčích zkoušek

 • didaktického testu
 • písemné práce
 • ústní zkoušky

Didaktický test ze zkušebního předmětu Český jazyk a literatura trvá 60 minut. Nejsou zde povoleny žádné pomůcky. Výsledky didaktických testů zpřístupní CERMAT ředitelům škol.

Písemná práce je zadávána centrálně MŠMT. Student si vybírá z 10 zadání. Pro vypracování je vymezen čas 90 minut. Minimální požadovaný rozsah písemné práce je 250 slov. Výsledky písemných prací zpřístupní CERMAT do začátku konání ústních zkoušek.
Didaktický test a písemná práce společné části se konají v období od 2. května do 15. května 2018 Jednotné zkušební schéma pro jejich konání určí MŠMT do 15. ledna 2018.
Ústní zkouška se koná před zkušební komisí. Žák má 20 minut na přípravu,15 minut hovoří před zkušební komisí. Ústní zkouška je zadávána formou tzv. pracovních listů. Škola stanoví a zveřejní školní seznam literárních děl, která jsou určena pro dílčí zkoušku. Minimální počet děl ve školním seznamu je 40. Žák si ze seznamu podle daného klíče vybírá 20 literárních děl a vytváří vlastní seznam literárních děl, který odevzdá řediteli školy nejpozději do 31.3.2018.
Z vlastního seznamu literárních děl si žák losuje své zadání ústní zkoušky.
Ústní zkoušky společné části se konají v období od 16.května do 10.června 2018.

Profilová část maturitní zkoušky 
Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí se konají od 16.května do 10.června 2018.
Maturitní okruhy pro školní rok 2017-2018 naleznete ve studijní zoně

Čtyřletý obor Gastronomie ( 3 povinné zkoušky )

 • Praktická zkouška z odborného výcviku - praktická zkouška
 • Ekonomika a účetnictví - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 • Souborná zkouška z odborných předmětů - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Nástavbové maturitní studium - Gastronomie ( 3 povinné zkoušky )

 • Souborná zkouška z odborných předmětů - obhajoba maturitní práce před zkušební komisí
 • Ekonomika a účetnictví - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 • Hotelový provoz - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí


Nástavbové maturitní studium - Podnikání ( 3 povinné zkoušky )

 • Souborná zkouška z odborných předmětů  v oboru podnikání - obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí
 • Ekonomický blok ( ekonomika, účetnictví, právní nauka) - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 • Odborný blok  ( účetnictví, daňová soustava, management a marketing ) - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 

Gastro Plus  Gastro Tv

Sdružení soukromých středních škol Čech, Moravy a Slezska   Sdružení soukromých středních škol Čech, Moravy a Slezska   Česká barmanská asociace  Asociace kuchařů a cukrářů České Republiky  Asociace číšníků České Republiky